מלגות לתעודת מקצוע

נסגרה ההרשמה למלגות לשנת 2020-2021

תשובות יינתנו עד חודש אוגוסט 2020

 

 

מטרת התכנית: עידוד ותמיכה בבוגרי היחידה המעוניינים להתקדם וללמוד תחומי עיסוק מקצועיים.

 

מטרת פרויקט המלגות של עמותת יוצאי שלדג הינה עידוד השכלה גבוהה בקרב בוגרי ובוגרות היחידה. הפרויקט מאפשר רכישת השכלה אקדמאית לסטודנטים שהצטיינו במהלך שירותם ביחידה הזקוקים לסיוע כלכלי כדי ללמוד. פרויקט המלגות פועל זו השנה החמישית ונמצא בגידול עקבי בהיקף וכמות המלגות המוענקות.

 

העקרונות לחלוקת מלגות לשנת 2021-2020 כפי שאושרו על ידי הועד המנהל של העמותה כוללים את תנאי הסף הבאים:

-         בוגר/ת שירות מלא ביחידה כלוחם / תומך לחימה / מתנדב.

-          החל את לימודיו  תוך 10 שנים מיום סיום השחרור ביחידה. למען הסר ספק, סטודנטים שלא לומדים את שנת הלימודים הראשונה שלהם השנה והחלו ללמוד בתוך 10 שנים מיום שחרורם רשאים להגיש בקשה למלגה.

-       חבר/ת עמותה ששילם דמי-חבר לשנת 2020.

-       תעודות מקצוע: התעודה חייבת להיות מוכרת על ידי משרד ממשלתי (חינוך וספורט, כלכלה, משרד התחבורה).

- לימודי תעודה לרפואה אלטרנטיבית יתקיימו בבית ספר מוכר בלבד (להוציא שיעורים פרטיים) וכמו כן, לימודי התעודה יהיו מוכרים על-ידי קופות החולים השונות (וניתנים בהן).

- מספר שעות הלימוד לא ירד מ-100 שעות לימוד לקורס.

- שעות התנדבות: במידה ועלות הקורס היא נמוכה מסכום המלגה השנתי (10,000 ש"ח), יקבל המלגאי את סכום עלות הקורס, ומחויבותו ההתנדבותית של המלגאי תחושב בהתאם.

-   נכונות והתחייבות לתרום לעמותה או לחברה בישראל בעבור המלגה.

 

בתמורה למלגה מחויבים המלגאים בפעילות התנדבותית בעמותה או במסגרות התנדבותיות אחרות במהלך שנת הלימודים האקדמית. ההתחייבות תהיה בהיקף של 100 שעות שנתיות. פרטים נוספים על ההתחייבות והתהליך יפורסמו לקראת מועד חלוקת המלגות. מלגאי שלא יעמוד בהתחייבויותיו יאלץ להחזיר את כספי המלגה ולא יהיה זכאי להגיש בקשה בשנים הבאות.

 

נדגיש כי כלל בוגרי היחידה זכאים להגיש בקשה למלגה (לוחמים, מתנדבים ותומכי לחימה). מועמדים שלא קיבלו מלגה בשנה שעברה מוזמנים להגיש בקשה למלגה.  

בדיוני הועדה לא יינתן משקל לקריטריונים ולתהליך הבחירה מן השנה הקודמת.

 

לא יינתן משקל לתחום הלימוד שאותו בחר המועמד ללמוד.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכל הסטודנטים!

 

 

יזכור
תוכניות
קריירה
אירועים
הטבות ייחודיות לחברי העמותה
תרומה לעמותה
עבור לתוכן העמוד